Dôležitá informácia

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy podujatia Kontroverzie v onkohematológii V.ročník, ktorý sa bude konať v termíne 15. – 16. októbra 2021 v hoteli Jánošík Liptovský Mikuláš, a v súvislosti s prijatým COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že pokiaľ okres Liptovský Mikuláš bude v inom než zelenom stupni rizika, bude účasť na tomto odbornom podujatí

podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Pre registrovaných lekárov, ktorí sa podujatia nemôžu zúčastniť prezenčnou formou, bude zabezpečený live stream z podujatia.


 

 

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin