Bezpečnostné opatrania v súvislosti s vírusovou infekciou COVID-19

Podujatia sa môžu zúčastniť:

  • Osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní dvoch dávok očkovania,
  • osoby, ktoré budú mať v čase vstupu do kongresových priestorov negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín
  • alebo prekonali ochorenie COVID-19 minimálne 3 mesiace pred začiatkom konania podujatia.

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin