Tešíme sa na Vás
11. - 12.10.2019, Šport hotel Donovaly

Garant: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Garant: prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

Podujatie akreditované SLK