Dátum: 6. – 7. 10. 2023
Miesto: Hotel Elizabeth, Ul. generála M. R. Štefánika 2, 911 01, Trenčín
Garanti:
  • doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
  • doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD., Ústav lekárskej genetiky a genomiky Fakultnej nemocnice Brno a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne