Vážení záujemcovia,po dôslednom zvážení všetkých okolností týkajúcich sa druhej vlny vírusovej infekcie COVID-19, sme sa rozhodli zmeniť formu odborného podujatia na ONLINE.

Každý týždeň vysielanie nového odborného bloku až do novembra!


MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL
(blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)

15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom?
Koordinátor: MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

 1. Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu? (20 min.)
  MUDr. Martin Petrilák, Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice
 2. Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom? (20 min.)
  MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, BratislavaVstup koordinátora a diskusia (35 min.)Záverečné slovo garantov (10 min.)
 3. doc. MUDr. Ľuboš DRGOŇA, CSc. (5 min.)
  Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
 4. MUDr. Juraj CHUDEJ, PhD. (5 min.)
  Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin