21. 10. 2020 – Alogénna transplantácia v liečbe mds

Program 21. 10. 2020 o 16.00 – 17.15 hod.

Alogénna transplantácia v liečbe mds

Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/ nevhodní na alogénnu TKD?
Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

1. Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – nie (20 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

2. Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – áno (20 min.)
MUDr. Tomáš Guman, PhD.,
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vstup koordinátora a diskusia (35 min.)

 


 

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin