Registrácia odoslaná

Ďakujeme za registráciu na kongres KontroverzieONKOHEM 2020.

Vašu registráciu potvrdzujeme. Odborné podujatie bolo zaradené do kontinuálneho
medicínskeho vzdelávania. 25.9.2020 – 2 kredity CME, 26.9.2020 – 4 kredity CME.

S pozdravom
Tím KontroverzieONKOHEM