15. 10. 2020 – MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Program 15. 10. 2020 o 15.30 – 17.10 hod.

MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

1. Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu klinického onkológa (20 min.)
MUDr. Gabriela Chowaniecová,
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

2. Manažment toxicity v liečbe pacientov s onkohematologickými malignitami v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu hematológa (20 min.)
MUDr. Ivana Tresová,
Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

Vstup koordinátora a diskusia č. 1 (20 min.)

3. Reaktivácia hepatitídy v hematológii a onkológii – mýtus alebo smrteľná hrozba (20 min.)
MUDr. Ľubomír Soják,
Klinika geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia č. 2 (20 min.)

 


 

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin