27. 10. 2020 – CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Program 27. 10. 2020 o 15.30 – 16.50 hod. 

Vie nás ešte niečo v liečbe CML prekvapiť? – čo priniesli najnovšie ELN odporúčania do klinickej praxe?
(workshop zaujímavých kazuistík pacientov s CML)
Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

1. Priniesli nové odporúčania ELN 2020 zmeny v manažmente doteraz neliečených pacientov s CML? (20 min.)
MUDr. Katarína Slezáková, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava

2. Kedy je čas na zmenu TKI v liečbe CML pacientov vo svetle nových odporúčaní ELN? (20 min.)
MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vstup koordinátora, prezentovanie výstupov z registra CAMELIA SK 2020 a diskusia (40 min.)

 


Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin