25. – 26. 9. 2020, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

25. – 26. 9. 2020, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš Piatok 25.10.2020
14:00 - 16:00 Registrácia Registrovať
15:00 - 15:40 Welcome coffee break
16:00 - 16:10 Otvorenie odborného podujatia a príhovor garantov  
16:10 - 17:25 Blok č. 1: ALOGÉNNA TRANSPLANTÁCIA V LIEČBE MDS  
Téma: Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/ nevhodní na alogénnu TKD? Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
20 min. 1. prezentácia: Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – nie MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin
20 min. 2. prezentácia: Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – áno MUDr. Tomáš Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
35 min. 3. Vstup koordinátora a diskusia  
17:25 - 17:40 Coffee break  
17:40 - 19:00 Blok č. 2: CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA  
Téma: Vie nás ešte niečo v liečbe CML prekvapiť? – čo priniesli najnovšie ELN odporúčania do klinickej praxe? (workshop zaujímavých kazuistík pacientov s CML) Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD. Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin
20 min. 1. prezentácia: Priniesli nové odporúčania ELN 2020 zmeny v manažmente doteraz neliečených pacientov s CML? MUDr. Katarína Slezáková, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava
20 min. 2. prezentácia: Kedy je čas na zmenu TKI v liečbe CML pacientov vo svetle nových odporúčaní ELN? MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
40 min. 3. Vstup koordinátora, prezentovanie výstupov z registra CAMELIA SK 2020 a diskusia  
20:00 - 20:45 Večera  

Na stiahnutie: program Kontroverzie 2020.pdf

Sobota 26.10.2020:
    Registrovať
8:30 - 9:45 LIEČBA PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM NA SLOVENSKU: EURÓPSKE ODPORÚČANIA VERZUS REÁLNA PRAX NA SLOVENSKU Koordinátor: MUDr. Eva Králiková Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20 min. 1. prezentácia: Má autológna transplantácia stále miesto v štandardnej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom? MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
20 min. 2. prezentácia: Kedy má zmysel tandemová autológna a alogénna transplantácia v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
35 min. 3. Vstup koordinátora a diskusia   
9:45 - 10:00 Coffee break  
10:00 - 11:15 MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL (blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)  
Téma: 15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom? Koordinátor: MUDr. Alexander Wild Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20 min. 1. prezentácia: Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu? MUDr. Martin Petrilák Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice
20 min. 2. prezentácia: Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom? MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
35 min. 3. Vstup koordinátora a diskusia   
11:15 - 11:30 Coffee break  
11:30 - 13:10 MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV  
Téma: Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
20 min. 1. prezentácia: Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu klinického onkológa MUDr. Gabriela Chowaniecová Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
20 min. 2. prezentácia: Manažment toxicity v liečbe pacientov s onkohematologickými malignitami v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu hematológa MUDr. Ivana Tresová Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
20 min. 3. prezentácia: Reaktivácia hepatitídy v hematológii a onkológii – mýtus alebo smrteľná hrozba MUDr. Ľubomír Soják, Klinika geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava
40 min. 4. Vstup koordinátora a diskusia  
13:10 - 13:30 Záverečné zhrnutie garantov  
13:30 - 14:30 Obed  
14:30 Záver podujatia  

Na stiahnutie: program Kontroverzie 2020.pdf