Registrácia

Registračný formulár

Titul

Titul za menom

Pracovisko*

Oddelenie*

E-mail*

Dátum narodenia*

Reg. číslo v SLK*Prihlasujem účasť:*

Aktívna účasť - prednáškaPasívna účasť

Výber služieb

Ubytovanie 11. - 12.10.2019

Mám záujem o:*

1 - lôžková izba / 69 EUR / osoba2 - lôžková izba / 50 EUR / osoba - v poznámke uveďte meno spolubývajúcehobez ubytovania

Poznámka k ubytovaniu:

Stravovanie

V rámci registrácie je zabezpečený CB 11.-12.10; večera 11.10. a obed 12.10.2019

Doprava

V prípade, záujmu o dopravu na/z miesta kongresu nás prosím kontaktujte: kasalova@cbservices.sk

Celkom

Konečná suma:

0


19% zrážková daň:

0


Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať jedine písomnou formou.

* povinné polia