MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL (blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)

Ďalší odborný blok PRE VÁS pripravujeme.
O ČASE A TERMÍNE VÁS BUDEME INFORMOVAŤ.
Každý týždeň vysielanie odborného bloku kontroverzíí až do novembra!

 

Program

15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom?
Koordinátor: MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

1. Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu? (20 min.)
MUDr. Martin Petrilák, Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice

2. Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom? (20 min.)
MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia (35 min.)

 


 

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin